ПРОДАЖБА НА ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ КОНЕ

Published at: 2022-03-29

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД" Ви кани да представите ценова оферта в процедура за продажба на женски източнобългарски коне, собственост на дружеството -  3бр.
 За повече информация и изтегляне необходимите образци моля посете на сайта „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД на раздел "Профил на купувача", сектор "Публични покани".

Copyright © 2003-2022 BB - NCIPD Ltd.