ENVIRONMENT POLICY

Published at: 2019-06-05

На вниманието на заинтересованите страни!

През 2019 година Ръководството на „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД се ангажира с разработването и внедряването на система за управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015. Въз основа на това се определят политиката и целите и провеждане на ежегоден преглед на системата за управление на околната среда.

Във връзка с това и съгласно изискванията на стандарта, на интернет страницата на дружеството оповестяваме своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА.

More news and events

ПРОДАЖБА НА ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ КОНЕ

2022-03-29

ПРОДАЖБА НА ИЗТОЧНОБЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ КОНЕ read more ...

"Caps for the future"

2020-07-14

"Caps for the future" read more ...

GMP certificate from Turkey

2015-06-30

BB - NCIPD Ltd. received GMP certificate read more ...

Copyright © 2003-2022 BB - NCIPD Ltd.