ENVIRONMENT POLICY

Published at: 2019-06-05

На вниманието на заинтересованите страни!

През 2019 година Ръководството на „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД се ангажира с разработването и внедряването на система за управление на околната среда, съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2015. Въз основа на това се определят политиката и целите и провеждане на ежегоден преглед на системата за управление на околната среда.

Във връзка с това и съгласно изискванията на стандарта, на интернет страницата на дружеството оповестяваме своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА.

More news and events

Stablepharma and Partner BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) sign a second exclusive supply agreement to develop a fridge-free Tetanus mono vaccine.

2023-05-25

Stablepharma and Partner BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) sign a second exclusive supply agreement to develop a fridge-free Tetanus mono vaccine. read more ...

Stablepharma and BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) sign exclusive supply agreement

2022-09-29

Stablepharma and BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) sign exclusive supply agreement read more ...

"Caps for the future"

2020-07-14

"Caps for the future" read more ...

GMP certificate from Turkey

2015-06-30

BB - NCIPD Ltd. received GMP certificate read more ...

Copyright © 2003-2023 BB - NCIPD Ltd.