Ваксини

Tetatox suspension for injection

Tetatox suspension for injection

Vaccinum tetani adsorbatum

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 10
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 50
Флакон 5,0 ml (10 дози) x 10
Флакон 10,0 ml (20 дози) x 10

Кратка характеристика на продукта

Информационна листовка за ПАХО

Информационна листовка за УНИЦЕФ

Tetadif suspension for injection

Tetadif suspension for injection

Vaccinum tetani, diphtheria adsorbatum

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 10
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 50
Флакон 5,0 ml (10 дози) x 10
Флакон 10,0 ml (20 дози) x 10

Листовка за пациента (Ампула)

Листовка за пациента (Флакон)

Кратка характеристика на продукта

Информационна листовка за ПАХО

Информационна листовка за УНИЦЕФ

Diftet suspension for injection

Diftet suspension for injection

Vaccinum diphtheria, tetani adsorbatum

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 10
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 50
Флакон 5,0 ml (10 дози) x 10
Флакон 10,0 ml (20 дози) x 10

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

Информационна листовка за ПАХО

Информационна листовка за УНИЦЕФ

Diftetkok suspension for injection

Vaccinum diphtheria, tetani and pertussis adsorbatum

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 10
Ампула 0,5 ml (1 доза) x 50
Флакон 5,0 ml (10 дози) x 10
Флакон 10,0 ml (20 дози) x 10

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

BCG vaccine, freeze-dried powder and solvent for suspension for injection

BCG vaccine, freeze-dried powder and solvent for suspension for injection

Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette – Guerin)

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 0,5 mg (10 дози) x 20

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

Anti-CHF Vaccine suspension for injection

Anti-CHF Vaccine suspension for injection

Inactivated CHF – agent (strain V 42/81)

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 1 ml (1 доза) x 50
Ампула 1 ml (1 доза) x 1

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД