Серуми

Snake venom antitserum Bul Bio solution for injection

Snake venom antitserum Bul Bio solution for injection

Vipera ammodytes antivenom F (ab)2 immunoglobulin fragments

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 10 ml (1 доза) x 1
Ампула 1 ml (1 доза) x 10

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

Antitetanus serum Bul Bio solution for injection

Antitetanus serum Bul Bio solution for injection

Clostridium tetani antitoxic F (ab)2 immunoglobulin fragments

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 10 ml (1 доза) x 1
Ампула 10 ml (1 доза) x 50

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

Antidiphteria serum Bul Bio solution for injection

Antidiphteria serum Bul Bio solution for injection

Diphtheria antitoxin

Опаковки

Първична опаковка Размер на вторичната опаковка
Ампула 10 ml. (1 доза) x 1
Ампула 10 ml. (1 доза) x 10

Листовка за пациента

Кратка характеристика на продукта

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД