Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Данни за лицето, даващо информация
Данни за пациента
Подозиран лекарствен продукт
Прием на други лекарства
Нежелани лекарствени реакции (НЛР)

Поле, маркирано със (*) звездичка е задължително за попълване.

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД