Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Данни за съобщителя
Данни за пациента
Данни за подозираното лекарство
Данни за подозираната нежелана лекарствена реакция

Поле, маркирано със (*) звездичка е задължително за попълване.

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД