Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Р Е Ш Е Н И Е № РД-01-43/11.08.2021 г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА „БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД С ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА „КАСКО“

https://bulbio.com/media/files/Решение за провеждане на конкурс RK.docx.pdf

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД