Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

Осигуряване на банково обслужване за финансови услуги, в това число за откриване и поддържане на банкови и депозитни сметки и свързаните с тях услуги

 

https://bulbio.com/media/files/конкурс банки 2022 signed(1).doc

 

Всички права запазени. © 2003-2022 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД