Профил на купувача / Събиране на оферти с обява

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

за разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура с предмет „Осигуряване на банково обслужване за финансови услуги, в това число за откриване и поддържане на банкови и депозитни сметки и свързаните с тях услуги“, обявена със Заповед № РД-01-42/29.06.2023 г. на управителя на „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД.
Вижте повече тук.

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД