Медицински изделия

Декларация за съответствие in-vitro диагностични медицински изделия

Декларация за съответствие съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗМИ

Каталожен № Наименование Разфасовка
401000 Шигелни ненаситени аглутиниращи серуми
401011 S.dysenteriae 3 флакон х 1 ml
401021 S.dysenteriae 4 флакон х 1 ml
401031 S.dysenteriae 11 флакон х 1 ml
402000 Шигелни наситени аглутиниращи серуми
402011 S.dysenteriae 1 флакон х 1 ml
402021 S.dysenteriae 2 флакон х 1 ml
402031 S.flexneri 1 флакон х 1 ml
402041 S.flexneri 2 флакон х 1 ml
402051 S.flexneri 3 флакон х 1 ml
402061 S.flexneri 4 флакон х 1 ml
402071 S.flexneri 5 флакон х 1 ml
402091 S.flexneri x флакон х 1 ml
402101 S.flexneri y флакон х 1 ml
402111 S.flexneri z флакон х 1 ml
740200 Шигела бойдии наситени аглут. серуми
740201 S.boidii 1 флакон х 1 ml
740202 S.boidii 2 флакон х 1 ml
740203 S.boidii 3 флакон х 1 ml
740204 S.boidii 4 флакон х 1 ml
740205 S.boidii 5 флакон х 1 ml
740206 S.boidii 6 флакон х 1 ml
740207 S.boidii 7 флакон х 1 ml
740208 S.boidii 8 флакон х 1 ml
740209 S.boidii 9 флакон х 1 ml
740210 S.boidii 10 флакон х 1 ml
740211 S.boidii 11 флакон х 1 ml
740212 S.boidii 12 флакон х 1 ml
740213 S.boidii 13 флакон х 1 ml
740214 S.boidii 14 флакон х 1 ml
740215 S.boidii 15 флакон х 1 ml
403000 Шигелни групови наситени аглут. серуми
403011 S.fexneri (1-6, xyz) флакон х 1 ml
403021 S.boydii I (2,5,7,12,14) флакон х 1 ml
403031 S.boydii II (1,4,9,10,11) флакон х 1 ml
403041 S.boydii III (3,6,8,13,15) флакон х 1 ml
403051 S.sonnei S+R флакон х 1 ml
403061 S.flexneri 6 (Newcastle) флакон х 1 ml
405000 Е. коли ненаситени аглутиниращи серуми
405011 О 15 флакон х 1 ml
405021 О 18 флакон х 1 ml
405031 О 27 флакон х 1 ml
405041 О 28 флакон х 1 ml
405051 О 32 флакон х 1 ml
405061 О 63 флакон х 1 ml
405071 О 75 флакон х 1 ml
405081 О 112АВ флакон х 1 ml
405091 О 112АС флакон х 1 ml
405101 О 114 флакон х 1 ml
405111 О 115 флакон х 1 ml
405121 О 117 флакон х 1 ml
405131 О 129 флакон х 1 ml
405141 О 135 флакон х 1 ml
405151 О 136 флакон х 1 ml
405161 О 139 флакон х 1 ml
405171 О 142 флакон х 1 ml
405181 О 143 флакон х 1 ml
405191 О 144 флакон х 1 ml
405201 О 146 флакон х 1 ml
405211 О 148 флакон х 1 ml
405221 О 149 флакон х 1 ml
405231 О 151 флакон х 1 ml
405241 О 152 флакон х 1 ml
405251 О 157 флакон х 1 ml
405261 О 158 флакон х 1 ml
405271 О 159 флакон х 1 ml
405281 О 164 флакон х 1 ml
405291 О 166 флакон х 1 ml
405301 О 167 флакон х 1 ml
405311 О 168 флакон х 1 ml
406000 Е. коли наситени аглутиниращи серуми
406011 О 6 флакон х 1 ml
406021 О 20 флакон х 1 ml
406031 О 25 флакон х 1 ml
406041 О 26 флакон х 1 ml
406051 О 44 флакон х 1 ml
406061 О 55 флакон х 1 ml
406071 О 78 флакон х 1 ml
406081 О 86 флакон х 1 ml
406091 О 111 флакон х 1 ml
406101 О 119 флакон х 1 ml
406111 О 124 флакон х 1 ml
406121 О 125 флакон х 1 ml
406131 О 126 флакон х 1 ml
406141 О 127 флакон х 1 ml
406151 О 128 флакон х 1 ml
406161 О 104 флакон х 1 ml
407000 Е. коли групови наситени аглут. серуми
407011 І поливалентен за серотипове О 25, О 26, О 55, О 111, О 119 флакон х 1 ml
407021 ІІ поливалентен за серотипове О 44, О 78, О 86, О 127, О 128 флакон х 1 ml
407031 ІІІ поливалентен за серотипове О 6, О 20, О 124, О 125, О 126 флакон х 1 ml
409000 Салмонелни наситени аглутиниращи серуми
409011 О 5 флакон х 1 ml
409021 О 7 флакон х 1 ml
409031 О 8 флакон х 1 ml
409041 О 10 флакон х 1 ml
409051 О 11 флакон х 1 ml
409061 О 13,22,23 флакон х 1 ml
409071 О 15 флакон х 1 ml
409081 О 16 флакон х 1 ml
409091 О 17 флакон х 1 ml
409101 О 18 флакон х 1 ml
409111 О 19 флакон х 1 ml
409121 О 20 флакон х 1 ml
409131 О 21 флакон х 1 ml
409141 О 27 флакон х 1 ml
409151 О 28 флакон х 1 ml
409161 О 30 флакон х 1 ml
409171 О 35 флакон х 1 ml
409181 О 38 флакон х 1 ml
409191 Vi флакон х 1 ml
409201 Ha флакон х 1 ml
409211 Hb флакон х 1 ml
409221 Hc флакон х 1 ml
409231 Hd флакон х 1 ml
409241 Hf флакон х 1 ml
409251 Hh флакон х 1 ml
409261 Henx флакон х 1 ml
409271 Hgm флакон х 1 ml
409281 Hi флакон х 1 ml
409291 Hk флакон х 1 ml
409301 Hlv флакон х 1 ml
409311 Hr флакон х 1 ml
409321 Hs флакон х 1 ml
409331 Hy флакон х 1 ml
409341 Hw флакон х 1 ml
409351 Ht флакон х 1 ml
409361 Hm флакон х 1 ml
409371 Hz-6 флакон х 1 ml
409381 Hz-10 флакон х 1 ml
409391 H15 флакон х 1 ml
409401 H1,2 флакон х 1 ml
409411 H2 флакон х 1 ml
409421 H5 флакон х 1 ml
409431 H6 флакон х 1 ml
409441 H7 флакон х 1 ml
409451 O 46 флакон х 1 ml
409461 Hz-38 флакон х 1 ml
409471 O 50 флакон х 1 ml
409481 Hz-29 флакон х 1 ml
409491 Hz-41 флакон х 1 ml
409501 O 22 флакон х 1 ml
409511 Hz-28 флакон х 1 ml
409521 Hz-13 флакон х 1 ml
411000 Салмонелни групови наситени аглут. серуми
411011 А(О 2) флакон х 1 ml
411021 В (О 4,5) флакон х 1 ml
411031 С (О 6, 7, 8) флакон х 1 ml
411041 D (О 9,12) флакон х 1 ml
411051 Е (О 3,10,15) флакон х 1 ml
411061 Поливалентен ОА-ОЕ флакон х 1 ml
413000 О - салмонелни диагностикуми
413011 ОА (02,12) флакон х 1 ml
413021 OB (04,5,12) флакон х 1 ml
413031 ОС(06,7,8) флакон х 1 ml
413041 ОD|09,12|| флакон х 1 ml
413051 OE\03,10,15| флакон х 1 ml
414000 Н - салмонелни диагностикуми
414011 Ha флакон х 1 ml
414021 Hb флакон х 1 ml
414031 Hc флакон х 1 ml
414041 Hd флакон х 1 ml
414051 H1,5 флакон х 1 ml
Каталожен № Наименование Разфасовка
419141 Амикацин 100 диска в кутия
419011 Ампицилин 100 диска в кутия
419121 Бацитрацин 100 диска в кутия
428281 Ванкомицин 100 диска в кутия
428181 Доксициклин 100 диска в кутия
428401 Еноксацин 100 диска в кутия
419061 Еритромицин 100 диска в кутия
428371 Кларитромицин 100 диска в кутия
419201 Линкомицин 100 диска в кутия
428411 Левофлоксацин 100 диска в кутия
428481 Меропенем 100 диска в кутия
419421 Моксифлоксацин 100 диска в кутия
419111 Налидиксова киселина 100 диска в кутия
419131 Новобиоцин 100 диска в кутия
428441 Норфлоксацин 100 диска в кутия
419041 Oксацилин 100 диска в кутия
419451 Офлоксацин 100 диска в кутия
419021 Пеницилин 100 диска в кутия
428591 Пиперацилин/Тазобактам 100 диска в кутия
428231 Рифампин 100 диска в кутия
419291 Сулфаметоксазол /Tриметоприм 100 диска в кутия
419101 Тетрациклин 100 диска в кутия
428341 Тобрамицин 100 диска в кутия
428531 Триметоприм 100 диска в кутия
419051 Хлорамфеникол 100 диска в кутия
428361 Цефепим 100 диска в кутия
428191 Цефтазидим 100 диска в кутия
428241 Цефуроксим 100 диска в кутия
419321 Цефотаксим 100 диска в кутия
419391 Цефтриаксон 100 диска в кутия
419461 Цефазолин 100 диска в кутия
419261 Ципрофлаксацин 100 диска в кутия
420000 Дискове ненапоени 200 диска в кутия
Каталожен № Наименование Разфасовка
610000 Сухи хранителни среди
610296 Кръвен агар база Опаковка 100 гр
610306 Соево - казеинов бульон Опаковка 100 гр
610316 Тиогликолатна среда Опаковка 100 гр
610325 Дезоксихолат - цитрат лактоза агар Опаковка 100 гр
610336 Брилянтгрюн - фенолрот агар Опаковка 100 гр
610345 Вибрио селективен агар Опаковка 100 гр
610355 Вода пептонна концентрирана Опаковка 100 гр
610358 Пептонна вода Опаковка 100 гр
610365 Водно - син бульон по Гинчев Опаковка 100 гр
610376 Ендо агар Опаковка 100 гр
610386 Клиглер агар Опаковка 100 гр
610396 Левин агар Опаковка 100 гр
610406 Мак Конки агар Опаковка 100 гр
610416 Мюлер Хинтон агар Опаковка 100 гр
610425 Мюлер Хинтон бульон Опаковка 100 гр
610455 Обикновен агар Т за холера Опаковка 100 гр
610486 Селенитов бульон Опаковка 100 гр
610525 Среда за опр. на индол и подвижност Опаковка 100 гр
610555 Триптон глюкозов агар Опаковка 100 гр
610565 Триптон глюкозов бульон Опаковка 100 гр
610568 Глюкозов бульон Опаковка 100 гр
610575 Обикновен агар Опаковка 100 гр
610585 Обикновен бульон Опаковка 100 гр
760055 Транспортна среда на Амиес Опаковка 30 гр
620000 Течни хр. среди в амп. х 1,5 мл.,оп. х 50 амп.
620015 Адонит 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620025 Арабиноза 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620035 Галактоза 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620075 Дулцит 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620085 Захароза1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620095 Инозит 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620105 Инулин 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620115 Лактоза 1 % Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620125 Малтоза 1 % Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620135 Манит 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620145 Рамноза 1 % Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620155 Рафиноза 1 % Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620165 Салицин 1 % Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620175 Сорбит 1 % Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620185 Трехалоза 1% Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620225 Среда за определяне на дехидролаза и декарбоксилаза на L –Аргинин Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620235 Среда за определяне на декарбоксилаза на L –Орнитин Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620245 Среда за определяне на декарбоксилаза на L- Лизин Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
620255 Среда с натриев малонат Ампула 1.5 ml опаковка 50 броя
630000 Течни хранителни среди
631015 Апохолат -цитрат агар Банка 500 ml
631025 Борде Жангу агар – база Банка 400 ml
631035 Брилянтгрюн фенолрот агар Банка 450 ml
631045 Бульон за стерилност Епруветки 6 мл- кутия 20 епр
631055 Бульон за стерилност Стъкло 80 ml
631065 Васерблау-фенолрот агар Банка 450 ml
631115 Ендо агар Банка 450 ml
631135 Желатина с обикновен бульон Епруветки 8 ml - кутия 20 епр
631145 Кауфман бульон Банка 500 мл
631155 Кеслер-Свенартон бульон Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
631165 Кларк бульон Банка 450 ml
631175 Кларк бульон Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631185 Клиглер агар Епруветки 10 ml - кутия 20 епр
631195 Клиглер агар Банка 450 ml
631205 Комкова бульон Епруветки 13 ml - кутия 20 епр
631215 Кристензен агар с урея, банки х 500 мл. в комплект с пликче урея - 10 гр. Банка 500 ml
631225 Кристензен агар с урея Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631235 Кристензен бульон с урея банки х 500 мл. в комплект с пликче урея – 10 гр. Банка 500 ml
631245 Кристензен бульон с урея Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631255 Кръвен агар Петри 20 ml
631265 Льовенщайн Йенсен Епруветки 6 ml кутия 20 епр
631275 Льофлер Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631285 Мляко Епруветки 8 ml - кутия 20 епр
631305 Мляко с метиленблау Епруветки 8 ml - кутия 20 епр
631315 Обикновен агар Банка 450 ml
631325 Обикновен агар, прав слой Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631335 Обикновен агар, полегат слой Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631355 Обикновен агар с1% декстроза Банка 250 ml
631375 Обикновен бульон Банка 450 ml
631385 Обикновен бульон Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631395 Обикновен бульон с 1%декстроза Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631405 Обикновен бульон с 1%декстроза Банка 450 ml
631415 Обикновен бульон с 6.5%NaCl Епруветки 6 ml кутия 20 епр
631425 Обикновен бульон с 10% NaCl Банка 500 ml
631435 Обикновен бульон рН 9.6 Епруветки 6 мл- кутия 20 епр
631455 Пептонна вода1%, рН 7-7.8 Епруветки 8 ml - кутия 20 епр
631465 Пептонна вода1%, рН 7-7.8 Банка 450 ml
631475 Пептонна вода 10% Банка 400 ml
631485 Полусолиден агар 0.5% Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631495 Полусолиден агар 0.5% Епруветки 13 ml - кутия 20 епр
631505 Полусолиден агар 0,5 % Банка 450 ml
631545 SS – агар Банка 500 ml
631555 Сабуро агар с декстроза без антибиотик Епруветки 7 ml - кутия 20 епр
631565 Сабуро агар с декстроза без антибиотик Банка 500 ml
631595 Симонс- цитрат агар Епруветки 7 ml - кутия 20 епр
631605 Симонс -цитрат агар Банка 400 ml
631615 Соево-казеинов бульон Епруветки 14 ml - кутия 20 епр
631625 Соево-казеинов бульон Стъкло 80 ml
631635 Соево-казеинова среда за хемокултури Стъкло 50 ml
631645 Среда за определяне на дехидролаза и декарбоксилаза на L - аргинин Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
631655 Среда за определяне на дехидролаза и декарбоксилаза на L - аргинин Банка 450 ml
631665 Среда за определяне на декарбоксилаза на L- лизин Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
631675 Среда за определяне на декарбоксилаза на L- лизин Банка 450 ml
631685 Среда за определяне на декарбоксилаза на L- орнитин Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
631695 Среда за определяне на декарбоксилаза на L- орнитин Банка 450 ml
631705 Среда за определяне на подвижност Банка 450 ml
631715 Тароци бульон Епруветки 13 ml - кутия 20 епр
631725 Тиогликолатна среда Епруветки 14 ml - кутия 20 епр
631735 Тиогликолатна среда Стъкло 80 ml
631745 Тиогликолатна среда Банка 450 ml
631755 Тиогликолатна среда за хемокултури Стъкло 80 ml
631765 Трипсинов бульон Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
631775 Трипсинов бульон, банка Банка 450 ml
631785 Уилсън Блеер Епруветки 13 ml - кутия 20 епр
631795 Фенилаланин-дезаминаза агар Банка 450 ml
631815 Хотингеров агар за стрептомицин Банка 450 ml
631835 Хотингеров бульон Банка 450 ml
631845 Чапек -Докс агар Банка 450 ml
631855 Чапек -Докс бульон Банка 450 ml
631875 Соево-казеинов среда за хемокултури Стъкло 25 ml
632000 Щамов разтрор с индикатор на Андрейд и захари
632015 Щамов разтвор с индикатор на Андрейд Банка 450 ml
632025 Адонит 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632045 Адонит 1% Банка 450 ml
632055 Арабиноза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632085 Галактоза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632115 Гликоген 1 % Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632165 Декстроза 1%, Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632175 Декстроза 1% Банка 450 ml
632185 Декстрин 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632215 Дулцит 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632235 Дулцит 1% Банка 450 ml
632245 Ескулин 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632255 Ескулин 1% Стъкло 50 ml
632265 Ескулин 1% Банка 450 ml
632275 Захароза1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632285 Захароза 1% Банка 450 ml
632295 Инозит 1% Епруветки 4 ml кутия 20 епр
632325 Инулин 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632335 Инулин 1% Стъкло 50 ml
632365 Ксилоза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632375 Ксилоза 1% Стъкло 50 ml
632385 Ксилоза 1% Банка 450 ml
632395 Лактоза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632405 Лактоза 1% Банка 450 ml
632415 Левулоза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632445 Манит1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632455 Манит1% Банка 450 ml
632465 Малтоза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632475 Малтоза 1% Банка 450 ml
632485 Рамноза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632505 Рамноза 1% Банка 450 ml
632515 Рафиноза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632545 Салицин 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632575 Скорбяла 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632605 Сорбит 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632635 Трехалоза 1% Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
632645 Трехалоза 1% Стъкло 50 ml
632655 Трехалоза 1% Банка 450 ml
632700 МИКС Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
633000 Буфери, разтвори и реактиви
633015 Буфер фосфатен с рН до 6 Банка 400 ml
633025 Буфер фосфатен с рН до 7 Банка 400 ml
633035 Буфер фосфатен рН 7-8 Банка 400 ml
633045 Буфер цитратен, рН 3-3.2 Банка 400 ml
633055 Буфер цитратен рН 5-5,2 Банка 400 ml
633065 Ацидум сулфосалициликум 20% Стъкло 100 ml
633075 Бромтимолблау 0,5% спиртен разтвор Стъкло 100 ml
633085 Генцианвиолет 1% Стъкло 100 ml
633095 Калиум телурозум 1% Стъкло 100 ml
633105 Карболгенцианвиолет Банка 500 ml
633115 Карболфуксин Банка 500 ml
633125 Лугол Банка 500 ml
633135 Метахромгелб 2% Стъкло 100 ml
633145 Метиленблау 2% ,ст Стъкло 100 ml
633155 Метиленблау по Льофлер Стъкло 100 ml
633165 Метилрот 1% спиртен разтвор Стъкло 100 ml
633175 Найсер"А" Банка 450 ml
633185 Найсер"Б" Банка 200 ml
633195 Плумбум ацетикум 10 % Стъкло 100 ml
633215 Фенолрот 1% Стъкло 100 ml
633225 Фенолфталеин 0.1% Стъкло 100 ml
633235 Хризоидин 0,7 % Стъкло 100 ml
633245 Реактив за индол по Ерлих Стъкло 100 ml
633255 Реактив за индол по Ковач Стъкло 100 ml
633265 Физ р-р с трис буфер Стъкло 100 ml
633275 Физ р-р с трис буфер Банка 450 ml
633285 Физиологичен разтвор с фосфатен буфер Банка 450 ml
633295 Сафранин 2% Стъкло 100 ml
633305 Кристалвиолет 1% Стъкло 100 ml
633315 Физиологичен разтвор с фосфатен буфер Стъкло 80 ml
634000 Микросистеми
634015 Полимикротест Плака,опаковка 10 броя
634025 Ури тест с две хранителни среди Туба, опаковка 5 броя
Други
635025 Тампони за гърлени секрети Опаковка х 200 броя
635035 Тампони за гърлени секрети Опаковка х 20 броя
636025 Кръвен агар, епр 6 мл Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
636125 Тод Хевит бульон Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
636135 Тод Хевит бульон Банка 250 ml
636165 Соево – казеинов бульон Банка 450 ml
760045 Селърс Банка 450 ml
760095 Цетримид агар Банка 500 ml
760115 Дрождев агар Банка 500 ml
760125 Соево – казеинов агар Банка 450 ml
760196 Лактозов бульон Стъкло 80 ml
760197 Лактозов бульон Банка 500 ml
760205 Буферирана пептонна вода с NaCl и туин, рН 7 Банка 500 ml
760275 Кръвен агар по Цайслер Петри 20 ml
760285 Борде Жангу агар Петри 20 ml
760295 Клауберг ІІІ агар – база Банка 500 ml
760405 Кристалвиолет неутралрот жлъчка агар с декстроза Банка 500 ml
760415 Агар за Калидолактис Банка 500 ml
760565 Бруцела агар Банка 500 ml
760585 Манитол – солен агар Банка 500 ml
760606 Мак Конки бульон Стъкло 80 ml
760607 Мак Конки бульон Банка 500 ml
760615 Кауфман бульон Стъкло 80 ml
760646 Обогатителна среда за ентеробактерии - Мозел Банка 500 ml
760685 Тризахарен желязо агар Епруветки 10 ml - кутия 20 епр
760700 Нитратен бульон Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
760705 Шоколадов агар Петри 20 ml
760715 Шоколадов агар с фактори Х ,Y Петри 20 ml
760725 Лактозов бульон двойна концентрация Банка 450 ml
760745 Брилянтгрюн жльчка бульон Банка 500 ml
760755 Брилянтгрюн жльчка бульон двойна концентрация Банка 450 ml
760805 Мюлер Хинтон агар с 5% кръв Петри 22 ml
760825 Бърд Паркер агар –база Банка 475 ml
760835 Чапек Докс агар Петри 20 ml
760856 Мак Конки агар Петри 20 ml
760865 Кристалвиолет неутралрот жлъчка агар с декстроза Петри 20 ml
760875 Ксилоза лизин дезоксихолат агар Петри 20 ml
760885 Цетримид агар Петри 20 ml
760906 Обогатителна среда за ентеробактерии - Мозел Стъкло 80 ml
760915 Соево – казеинов агар Петри 20 ml
760925 Соево – казеинов бульон двойна концентрация Банка 450 ml
760935 Транспортна среда на Амиес Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
760945 Транспортна среда на Стюарт Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
760965 Среда за контрол на стерилност на повърхности с лецитин и туин Контактни петри 17.5 ml Оп. х 10 петри
760995 Физиологичен разтвор Банка 450 ml
761015 Физиологичен разтвор Епруветки 9 ml - кутия 20 епр
761025 Фенилаланин-дезаминаза агар Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
761035 Хю Лайфсон с декстроза Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
761045 Агар ескулин и жлъчка Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
761055 Обикновен агар Петри 20 ml
761065 Бърд Паркер агар Петри 20 ml
761075 Среда за контрол на стерилност на повърхности с лецитин и туин Петри 20 ml
761085 Неутрализиращ разтвор Банка 500 ml
761095 Хранителна среда S(R2A) Банка 500 ml
761105 Пептонизиран физиологичен разтвор Банка 500 ml
761125 Хранителна среда за замразяване на щамове Банка 500 ml
761145 Водносин агар по Гинчев Петри 20 ml
761155 Сабуро агар с хлорамфеникол Банка 500 ml
761165 Сабуро агар с хлорамфеникол Петри 20 ml
761185 Фолиево-азидна среда за ентерококи Банка 500 ml
761195 Фолиево-азидна среда за ентерококи Петри 20 ml
761205 Хайна Пери Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
761235 Триптон глюкозов бульон Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
761245 Среда за индол и подвижност Епруветки 5 ml - кутия 20 епр
761255 Тест агар Банка 500 ml
761265 Колумбия агар – база Банка 500 ml
761275 Колумбия агар с 5% кръв Петри 20 ml
761285 Шедлер агар Банка 500 ml
761305 Шедлер агар с 5% кръв Петри 20 ml
761315 Жлъчен бульон скалиев тетратионат Банка 500 ml
761325 Шедллер бульон Банка 500 ml
761335 Шедллер бульон Епруветки 10 ml - кутия 20 епр
761345 Пептонна вода 1 Стъкло 80 ml
761355 Пептонна вода 2 Стъкло 80 ml
761365 Сабуро агар с декстроза без антибиотик Контактни петри 17.5 ml
761385 Среда за Бацилус мегатериум Банка 500 ml
761395 Соево казеинов агар Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
761405 Брилянтгрюн фенолрот агар Петри 20 ml
761415 Хранителна среда S(R2A) Петри 20 ml
761425 Кандида хром агар Петри 20 ml
761445 Колиформи агар Банка 500 ml
761455 Рапапорт Василиадис бульон Банка 500 ml
761465 Лаурил сулфатен бульон Банка 500 ml
761485 Неутрализиращ р-р с натриев тиосулфат Банка 500 ml
761495 Соево казеинова среда с лецитин и туин Банка 500 ml
761505 Сабуро бульон Банка 500 ml
761515 1% ТТС Епруветки 10 ml - кутия 20 епр
761525 Триптон жлъчен агар Банка 500 ml
761535 Жлъчка ескулен, азид агар Банка 500 ml
761545 Буферирана пептонна вода с NaCl, рН 7 Банка 500 ml
761555 Колиформи агар Контактни петри 17.5 ml
761585 Урихром агар Петри 20 ml
761615 Казеин декстроза дрождев агар Петри 20 ml
761625 Пептонизиран физиологичен разтвор Стъкло 80 ml
761635 Желязо сулфитен агар Банка 250 ml
761646 Тергитол – 7 агар Петри 20 ml
761655 Буферирана пептонна вода с NaCl, рН 7 Епруветки 10 ml - кутия 20 епр
761705 Триптофан бульон Епруветки 4 ml - кутия 20 епр
761715 Соево-казеинов бульон с 15 % глицерол Епруветки 6 ml - кутия 20 епр
761725 Буферирана пептонна вода с NaCl, рН 7 за салмонела Банка 500 ml
761735 Месопептонен бульон със скорбяла Епруветки 9 ml - кутия 20 епр
761745 Месопептонен бульон със скорбяла Банка 500 ml
761755 Среда на Шмид – Лоренц Петри 20 ml
761775 Летуин бульон Банка 500 ml
770906 Ендо агар Петри 20 ml
770915 SS агар Петри 20 ml
770925 Дезоксихолат цитрат лактоза агар Петри 20 ml
770935 Сабуро агар с декстроза без антибиотик Петри 20 ml
770946 Левин агар Петри 20 ml
770965 Мюлер Хинтон агар Петри 22 ml
771325 Дестилирана вода Банка 500 ml
Каталожен № Наименование Разфасовка
320060 Нормална заешка плазма, лиофилизирана Флакон х 3 ml
320072 Комплемент от морско свинче Ампула х 1 ml
320092 Хемолизин заешки за серологични цели ампула х 1 ml
320102 Консервирани овнешки еритроцити за серологични цели стъкло х 25 ml
320123 Овнешка кръв дефибринирана, ст. 100 мл. стъкло х 100 ml
441000 ПРЕЦИПИТИРАЩИ СЕРУМИ ЗА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА
441012 Античовешки заешки серум флакон х 1 ml
441072 Антикучешки заешки серум флакон х 1 ml
441062 Антиконски заешки серум флакон х 1 ml
441032 Антиговежди заешки серум флакон х 1 ml
441042 Антисвински заешки серум флакон х 1 ml
441052 Антиовчи заешки серум флакон х 1 ml
441082 Антикокоши заешки серум флакон х 1 ml
Каталожен № Наименование Разфасовка
460120 Трихинелен еритроцитарен диагностикум Комплект
460050 Хранителна среда TV4 5 флакона в комплект
460060 Хранителна среда Павлова 5 флакона в комплект
460130 Лиофилизиран нормален заешки серум Ампула
460150 Антитоксоплазмен заешки серум за РПХА Ампула
460170 Антитрихинелен заешки серум за РПХА Ампула

Всички права запазени. © 2003-2023 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД