Лекарствена безопасност

За да съобщите за възникнали нежелани реакции при използване на продукти, произведени от Бул Био - НЦЗПБ, позвънете на:

или попълнете следната:

Форма за докладване на нежелани лекарствени реакции

Данни за лицето, даващо информация
Данни за пациента
Подозиран лекарствен продукт
Прием на други лекарства
Нежелани лекарствени реакции (НЛР)

Всички права запазени. © 2003-2021 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД

Създадено от: Ай-Сол Еоод