Контакти

Адрес: София 1504, бул. "Янко Сакъзов" №26

Тел.: 02 944 61 91

Факс: 02 943 34 55

E-mail: bulbio@bulbio.com

За поръчки през сайта, моля ползвайте e-mail: plasment@bulbio.com

Карта с местоположението на компанията

Форма за запитвания

Оплаквания

В случай, че имате сериозно оплакване, свързано с качеството на продуктите, произвеждани от Бул Био - НЦЗПБ ЕООД, можете да се свържете с нас на телефон +359 2 4160354.

Ключов персонал:

 • Управител– г-н Николай Борисов
 • Ръководител отдел „Търговски“ – д-р Румяна Тодорова
 • Ръководител отдел „Производство“ -  д-р Цветелина Стефанова, PhD
 • Ръководител отдел „Управление на Качеството“ - инж. Евелина Николова, КЛ
 • Ръководител отдел „Осигуряване на Качеството“ – г-н Митко Станиславов, КЛ
 • Ръководител отдел „Качествен Контрол“ – г-н Павел Митренга, MSc
 • Ръководител отдел „Медицински“ – д-р Румен Кофинов, КЛЛБ
 • Ръководител отдел „Финансово - счетоводен – г-жа Бонка Енчева

Управител

Ръководител отдел „Търговски“

Ръководител отдел „Производство“

Снабдяване и износ

 • Тел: +359 2 944 69 99/335
 • Тел/факс: +359 2 943 34 55
 • E-mail: impexp@bulbio.com

Ръководител Отдел „Управление на Качеството“

Отдел „Осигуряване на Качеството“

 • Тел: +359 2 944 69 99/379, 279; +359 2 4160 354 (продуктови оплаквания)
 • E-mail: stanislavov@bulbio.com

Отдел „Качествен Контрол“

Отдел „Медицински“

Лекарствена регулация

Лекарствена безопасност

Медицинска информация

Вътрешен пазар

 • Тел: +359 2 944 69 99/294, +359 2 843 81 19

Реклама

Пласмент

Отдел „Финансово – счетоводен“

Отдел "Човешки ресурси"

Отдел „Административно – стопански и технически“

Техническа служба и поддръжка

Всички права запазени. © 2003-2019 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД

Създадено от: Ай-Сол Еоод