О Б Я В А

Публикувано на: 2018-08-28

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД, гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 26

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: ВЪВЕЖДАНЕ НА 300L БИОРЕАКТОР ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА ЩАМ CLOSTRIDIUM TETANI И НА 300L БИОРЕАКТОР ЗА КУЛТИВИРАНЕ НА ЩАМОВЕ BORDETELLA PERTUSSIS.

Инвестиционното предложение не е за ново предприятие, а предвижда разширение на съществуващите производствени дейности на „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД, чрез пускането в експлоатация на 2 нови 300 л биореактора. Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в съществуващата сграда на дружеството с адрес бул. „Янко Сакъзов” №26, гр. София, като бъде направено преустройство на малка част от първи и втори етаж на сградата.

 

За контакти: Симона Игнатова - специалист качество ООК; бул. „Янко Сакъзов” №26, гр. София, Тел: +359 889 906 560.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org

 

Приложение:

Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Други новини и събития

Протокол за рекламация на медицински изделия

2018-06-27

Протокол за рекламация на медицински изделия прочети повече ...

Образец на заявка за наши продукти

2018-03-16

Образец на заявка за наши продукти прочети повече ...

GMP сертификат от Турция

2015-06-30

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД получи GMP прочети повече ...

Всички права запазени. © 2003-2018 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД

Създадено от: Ай-Сол Еоод